fbpx

samen een succesverhaal maken?

nl en
menu sluiten
Menu
Menu

Het is vervelend maar het moet

Privacy statement MBU

Inleiding

MBU neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met hello@mbu.digital.

Wie is MBU?

MBU is de vennootschap onder firma Made by US, kantoorhoudende te (1096 AM) Amsterdam aan H. J. E. Wenckebachweg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60342617. Wanneer MBU jouw persoonsgegevens verwerkt, is MBU de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt MBU jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MBU persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MBU voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MBU worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

  • Doeleinde:
  • CRM

  • Gegevens:
  • Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Browser, User ID, Telefoonnummer

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • Sollicitatie

  • Gegevens:
  • Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Browser, User ID, Telefoonnummer

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • Direct marketing

  • Gegevens:
  • Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • Affiliate marketing

  • Gegevens:
  • Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • Nieuwsbrief

  • Gegevens:
  • Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • Retargeting

  • Gegevens:
  • Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • Social media marketing

  • Gegevens:
  • Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • Behavioral targeting

  • Gegevens:
  • Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • Website analytics

  • Gegevens:
  • Surfgedrag, Locatie

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • A/B testing

  • Gegevens:
  • Surfgedrag, Locatie

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • Chatfunctie

  • Gegevens:
  • E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht

  • Grondslag:
  • Uitvoering van de overeenkomst

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  • Doeleinde:
  • Marktonderzoek

  • Gegevens:
  • Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag

  • Grondslag:
  • Gerechtvaardigd belang

  • Betrokken belang:
  • Commercieel belang

  • Bewaartermijn:
  • Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

MBU heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MBU over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MBU. Je kunt verzoeken dat MBU je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MBU te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MBU of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MBU te verkrijgen. MBU zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MBU je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MBU
Een verzoek kan verstuurd worden naar hello@mbu.digital. MBU zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MBU een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MBU je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens
– De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en MBU

Het kan zijn dat MBU verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan MBU gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal MBU gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal MBU aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MBU ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MBU worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van MBU worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MBU je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar hello@mbu.digital. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MBU jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar hello@mbu.digital. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.